REZERWACJA
  ON-LINE 

WILLA GLOBAL Jastrzębia Góra, ul. Makowa 12

DSC02868_baner.jpg DSC02869_pix_baner.jpg

Promocje

 

 

Polski Bon Turystyczny to narzędzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Nowe świadczenie wzbudziło ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wśród przedsiębiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka będzie wartość bonu, komu będzie przysługiwał i gdzie będzie można go zrealizować? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. 

1. Komu przysługuje bon?

Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.

a) 18 lipca 2020 r. miałeś przyznane prawo do:

  • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
  • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszone:

- w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

b) między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:

  • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
  • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.

c) jeśli przebywasz poza granicami Polski i:

  • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który do 18 lipca 2020 r. nie rozpatrzył go;
  • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
  • wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

2. Jaka jest wartość bonu?

Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka
niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł.
Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

3. W jaki sposób można składać wnioski o bon?

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków o przyznanie bonu. Trzeba go będzie jedynie
aktywować.
Bon będzie generowany w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. W celu
aktywacji bonu konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu.
Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

4. W jakim terminie wniosek o przyznanie bonu będzie rozpatrzony?

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

5. Kiedy zostanie wygenerowany bon?

Informacja o możliwości aktywacji bonu zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Ministerstwa Rozwoju.
Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać aktywacji bonu. Jest ona uzależniona od daty wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

6. W jakiej formie bon będzie wydany?

Bon będzie mieć postać dokumentu elektronicznego. Po aktywacji bonu w systemie
teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie on przekazany za pomocą wiadomości
tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

7. Czy bonem można płacić kilka razy?

Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu.

8. Jaki jest termin ważności bonu?

Bon wygaśnie 31 marca 2022 r.

9. Za jakie usługi można zapłacić bonem?

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne
realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

10. Gdzie będzie można zapłacić bonem?

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS.
Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie
opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest
znana data, od której będzie można dokonać rejestracji. Jest ona uzależniona od daty wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

11. Gdzie będzie udostępniony spis podmiotów przyjmujących płatność za pomocą bonu?

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

12. Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

13. Czy bon będzie mógł być realizowany w takich przedsiębiorstwach, jak park rozrywki?

Płatności bonem będą mogli przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku
publicznego, którzy będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli podmiot prowadzący park rozrywki będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców
turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy
turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie
mógł przyjmować płatności za pomocą bonu.

14. Czy organizatorzy spływów kajakowych będą mogli realizować płatności bonem
turystycznym?

Płatności bonem będą mogli przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku
publicznego, którzy będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli organizator spływów kajakowych będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie mógł przyjmować płatności za pomocą bonu.

15. Czy noclegi w kwaterach prywatnych mogą być opłacane za pomocą bonu?

Jeśli osoba świadcząca usługi hotelarskie w kwaterach prywatnych dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie uprawniona do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

16. W jaki sposób będzie się odbywało wykorzystanie bonu?

Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”) SMS z kodem potwierdzającym tę płatność. Musisz go podać recepcjoniście.

17. Czy będzie możliwość dokonania płatności za pomocą bonu, gdy kwota noclegu będzie przewyższać wartość bonu?

Płatność za pomocą bonu będzie możliwa również w przypadku, w którym wartość usługi
hotelarskiej lub imprezy turystycznej będzie przekraczać wartość bonu. W takiej sytuacji płatność
pozostałej część wynagrodzenia powinna nastąpić gotówką, przelewem itp.

 

Aktualne informacje o procesie wdrażania Bonu Turystycznego znajdziecie Państwo na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

 

 

Galeria zdjęć


Polityka prywatności